Epithelantha densispina

Bravo (1951)

Le foto dei cactofili

  Data Autore FN Foto
vedi 11-2009 Abounzy   1

Specie riferibile a

Epithelantha micromeris ssp. greggii (Engelm.) N.P. Taylor (1998) (*)

Sinonimi

Nomenclaturali

Testo descrizione originale Epithelantha micromeris v. densispinaEpithelantha micromeris v. densispina (Bravo) Backeb. (1954)

Filogenetici

= Epithelantha micromeris ssp. greggii (Engelm.) N.P. Taylor (1998) (*) = Epithelantha micromeris v. greggii (Engelm.) Borg (1937) = Epithelantha greggii (Engelm.) Orcutt (1926)Testo descrizione originale Mammillaria micromeris v. greggii = Mammillaria micromeris v. greggii Engelm. (1856)Testo descrizione originale Epithelantha micromeris v. rufispina = Epithelantha micromeris v. rufispina (Bravo) Backeb. (1954) = Epithelantha rufispina Bravo (1951)

Altre specie del genere epithelantha

Descrizione originale epithelantha densispina
Descrizione originale epithelantha densispina
Descrizione originale epithelantha densispina